Współpraca z Rodzicami

„Dorosły to nie ktoś, kto „ulepi” dziecko
Według jakiegoś wzoru czy ideału, ale ktoś
Kto pomaga mu rozwijać się, ujawniać swoje możliwości.”

(Elżbieta Czerwińska)

1. PIERWSZE KONTAKTY INDYWIDUALNE
Nawiązujemy pierwsze kontakty z rodzicami w chwili odbierania i składania kart zgłoszenia dziecka do przedszkola. Rodzice chętnie rozmawiają z dyrektorem lub nauczycielami na temat swojego dziecka i pracy naszej placówki. Staramy się już w tych kontaktach uzyskać pewne informacje o dziecku. Rodzice natomiast mają możliwość zapoznania się z wyglądem przedszkola i informacjami zamieszczonymi na tablicy. Nasza przychylność i otwartość pozytywnie nastawia rodziców do naszej placówki.

2. KONTAKTY INDYWIDUALNE
Kontakty indywidualne są jedną z ważniejszych form współpracy rodzica i nauczyciela. W kontaktach tych staramy się budować poczucie, iż rodzice są dla nas bardzo ważnymi osobami, że będą zawsze chętnie wysłuchani. Staramy się w swoich kontaktach podkreślać, że otwarta dyskusja na tematy wychowawcze, wymiana opinii, różnicy zdań może mieć jedynie pozytywny wpływ na proces wychowania dziecka.

3. ZAJĘCIA OTWARTE
Dzięki zajęciom rodzice mogą w bezpośredni i atrakcyjny sposób poznać zadania jakie realizowane są w pracy z ich dziećmi, zaobserwować i poznać stosowane formy oraz metody pracy. Najważniejsze dla rodziców jest zobaczenie dziecka na tle grupy rówieśniczej, na obserwację jego zachowań w stosunku do dzieci, nauczyciela, na sprawdzenie jego wiadomości, umiejętności i sposobu radzenia sobie w różnych sytuacjach.

4. WSPÓLNE ŚWIĘTOWANIE
Dotyczy ono uroczystości przedszkolnych takich jak: Dzień Babci i Dziadka, Dzień Rodziców, Dzień Dziecka, spotkania wigilijne, zabawa noworoczna, uroczyste zakończenie roku szkolnego. Dzięki swej niecodzienności i atrakcyjności wpływają one na emocjonalne zaangażowanie dzieci, nauczycieli i rodziny. Dzieci prezentują to, czego nauczyły się w przedszkolu, wykonują często zaproszenia dla gości oraz niespodzianki dla najbliższych. W dniu tych uroczystości pełnią rolę gospodarzy. Rodzice również oferują swoją chęć pomocy w bardzo różny sposób: pomagają przygotować stroje dla dzieci, dekoracje, pomagają w organizacji całej uroczystości, przygotowują poczęstunek lub delektują się naszymi specjałami. Uroczystości, w których uczestniczą rodzice i osoby bliskie dziecku, to doskonały sposób do pogłębienia więzi uczuciowych pomiędzy nimi, a także okazja do rozmów wychowawców z rodzicami.

Inną formą współpracy z Rodzicami w naszym Punkcie Przedszkolnym są także zebrania z Rodzicami - organizacyjne i podsumowujące.
Przedszkolowo.pl logo